Life Member

SN Name Membership No.
1 Aashish Kumar Thakur L-191
2 Abhisekh Karn L-261
3 Abhisekh Thapa L-262
4 Achut Bikram Thapa L-263
5 Achyut Bhattarai L-215